نمونه کار

تاویرا وبر - طراحی وبسایت بدون کدنویسی
تاویرا شهریور 1400
مدیریت انتقال و توزیع فضای سبز
تاویرا شهریور 1400
سامانه جامع مدیریت دیالیز
تاویرا شهریور 1400
سامانه جامع مدیریت دهیاری
تاویرا شهریور 1400
سامانه بهره وری آب کشاورزی
تاویرا شهریور 1400
سامانه خرید و فروش آب
سامانه خرید و فروش آب ابوالفضل شهراد
تاویرا شهریور 1400
بیلان منابع آب
بیلان منابع آب ابوالفضل شهراد
تاویرا شهریور 1400
ماژول چاپ گواهی موسسات آموزشی
تاویرا شهریور 1400
سامانه نظارت بر اجرای طرح های عمرانی
تاویرا شهریور 1400
سامانه جامع استخدامی
سامانه جامع استخدامی ابوالفضل شهراد
تاویرا شهریور 1400
سیستم مدیریت گوشی از راه دور
تاویرا شهریور 1400
استارتاپ اجاره یاب
استارتاپ اجاره یاب ابوالفضل شهراد
تاویرا شهریور 1400
داشبورد مدیریت پیشخوان
داشبورد مدیریت پیشخوان ابوالفضل شهراد
تاویرا شهریور 1400
استارتاپ تاکسی اینترنتی - تاکسی آنلاین
تاویرا شهریور 1400
وبسایت دیدپا - خرید و فروش فایل
تاویرا شهریور 1400
سامانه مدیریت دفتر بهبود کیفیت بیمارستان
تاویرا شهریور 1400
فروشگاه اینترنتی سلن شاپ
فروشگاه اینترنتی سلن شاپ ابوالفضل شهراد
تاویرا شهریور 1400
سامانه جامع فیش حقوقی
سامانه جامع فیش حقوقی ابوالفضل شهراد
تاویرا شهریور 1400
دفترچه الکترونیکی ساختمان
تاویرا شهریور 1400
نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه
تاویرا شهریور 1400
نرم افزار مدیریت فروشگاه و تعمیرات موبایل
تاویرا شهریور 1400
نرم افزار ثبت سوابق بسیجیان
تاویرا شهریور 1400
سامانه مدیریت دفاتر امام جمعه
تاویرا شهریور 1400
نرم افزار باشگاه بدنسازی
نرم افزار باشگاه بدنسازی ابوالفضل شهراد
تاویرا شهریور 1400
نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان
تاویرا شهریور 1400
نرم افزار درخواست کالای انبار
تاویرا شهریور 1400
سامانه مدیریت بهبود کیفیت بیمارستان ها
تاویرا شهریور 1400
نرم افزار جامع مدیریت باشگاه بدنسازی
تاویرا شهریور 1400
بازی تلویزیونی خراسان جنوبی
تاویرا شهریور 1400
استارتاپ چاشتا
استارتاپ چاشتا ابوالفضل شهراد
تاویرا شهریور 1400
پروژه کتاب هوشمند
پروژه کتاب هوشمند ابوالفضل شهراد
تاویرا شهریور 1400
پروژه کتابچه نقاشی هوشمند
تاویرا شهریور 1400